Stichting Oog op de Natuur

Stichting Oog op de Natuur is in 2019 opgericht en heeft als doel het financieel ondersteunen van fotoprojecten van Nederlandse fotografen die zich richten op de natuur, in de brede zin van het woord.

De stichting ziet fotografie als een krachtig instrument om mensen bewust te maken van de schoonheid, de waarde en de kwetsbaarheid van de natuur en de manier waarop mensen omgaan met de natuur. Het realiseren van fotoprojecten of multimediale projecten met impact en kwaliteit vergt echter flinke investeringen in tijd en geld. Deze investeringen zijn door veel fotografen tegenwoordig niet op te brengen, mede omdat de budgetten van tijdschrift- en krantenredacties en andere instellingen die belang hebben bij goede fotoreportages fors zijn teruggelopen. De stichting hoopt dat met haar ondersteuning belangrijke en interessante fotoprojecten over de natuur kunnen worden gerealiseerd die anders mogelijk vanwege een gebrek aan budget niet tot stand zouden zijn gekomen.

Betty Kruit

Het kapitaal van de stichting is afkomstig uit de nalatenschap van Betty Kruit, die in haar testament de stichting als enig erfgenaam heeft benoemd. 

Betty was de moeder van Marius van der Sandt, een Nederlandse natuurfotograaf die helaas op 20-jarige leeftijd door een ongeval is overleden. Via de Marius van der Sandt stichting, waarvan Betty mede oprichter en drijvende kracht was, heeft Betty zich al vele jaren ingezet voor jonge Nederlandse natuurfotografen. 

Met de nieuwe stichting wilde Betty een bredere groep Nederlandse fotografen steunen (niet alleen de jonge) en wilde ze de nadruk leggen op financiële ondersteuning in plaats van begeleiding (zoals bij de Marius van der Sandt stichting het geval was).

We zijn Betty dankbaar voor alles wat zij voor de Nederlandse (natuur)fotografie betekend heeft en doen onze uiterste best om ervoor te zorgen dat het geld dat Betty heeft nagelaten op een zorgvuldige wijze besteed wordt en dat er zo veel mogelijk mooie en belangrijke projecten mee tot stand kunnen worden gebracht.

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat op dit moment uit vier personen:

Patrick van Domburg, voorzitter
Margreth Hulswit, secretaris
Arjan Klopstra, penningmeester
Sebastiaan Barten, algemeen lid

Theo Bosboom ondersteunt het bestuur als coördinator van de stichting.

Conform de ANBI richtlijnen is het bestuur onbezoldigd; het ontvangt alleen een vergoeding voor gemaakte reiskosten.

Beleidsplan

Indien u meer wilt weten over de stichting en haar doelstellingen, kunt u hier ons beleidsplan inzien en downloaden.

Jaarverslagen

Conform de ANBI richtlijnen publiceren wij hier onze jaarverslagen.

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2020

Toekenningscommissie

De aanvragen voor een beurs worden namens de stichting beoordeeld door een deskundige commissie, bestaande uit:

Aart Aarsbergen, oud hoofdredacteur National Geographic magazine (NL editie)

Diana Bokje, fotograaf, fotocoach en redacteur van Pf Fotografie magazine

Theo Bosboom, fotograaf en coördinator van de stichting

Bart Siebelink, fotograaf

Jeroen Toirkens, fotograaf

Foto’s

De foto’s op de website dienen slechts ter illustratie; de stichting heeft geen betrokkenheid gehad bij de totstandkoming ervan. Ze zijn ter beschikking gesteld door de coördinator van de stichting Theo Bosboom en door enkele oud winnaars van de Marius van der Sandt beurs, te weten David Hup, David Peskens, Sabine Grootendorst en Mart Smit. In de toekomst zullen deze foto’s vervangen worden door beelden die gemaakt zijn voor projecten die door de stichting ondersteund zijn.