Steun ons

Stichting Oog op de Natuur heeft uit een erfenis een aardig startkapitaal verkregen voor haar werkzaamheden, waarmee zij tenminste enkele jaren vooruit kan. Maar met uw steun kan de stichting misschien nog meer betekenen voor fotografen – die het momenteel op financieel vlak vaak lastig hebben – en kan de stichting haar werkzaamheden ook op de langere termijn voortzetten. Overweegt u om een gift te doen of de stichting te sponsoren? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor een gesprek over de mogelijkheden.

We hebben de ANBI status verkregen bij de belastingdienst, hetgeen betekent dat giften aan de stichting fiscaal aftrekbaar zijn. Ons beleid is afgestemd op de richtlijnen omtrent de ANBI, hetgeen onder meer betekent dat de bestuurders geen beloning ontvangen, dat de beheerkosten zo beperkt mogelijk blijven en in redelijke verhouding staan met de bestedingen, dat geen enkel natuurlijk persoon of rechtspersoon over het vermogen van de stichting kan beschikken alsof het zijn eigen vermogen is en dat bestuurders en beleidsbepalers geen meerderheid hebben in de zeggenschap over het vermogen van de stichting.