20 aanvragen geselecteerd voor tweede selectieronde