Aanvragen van een beurs

Stichting Oog op de Natuur ondersteunt fotografen bij het realiseren van fotoprojecten gericht op de natuur en de relatie tussen mens en natuur. De ondersteuning vindt plaats door middel van het toekennen van beurzen, waarmee de kosten van het project geheel of gedeeltelijk gedekt kunnen worden, tot een maximum bedrag van 17.000 euro. 

Projecten kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op actuele en urgente problemen zoals klimaatverandering, ontbossing, verlies van biodiversiteit en de stikstofproblematiek. Het mag ook een portret over het leven van een dier of plant of over een natuurgebied zijn, of iets totaal anders, als het maar binnen het thema ‘natuur’ of ‘mens en natuur’ past. De fotoprojecten kunnen journalistiek, documentair of kunstzinnig van aard zijn, u mag met meerdere personen samen een aanvraag indienen en ook multimediaprojecten zijn van harte welkom.

Beurzen 2022

In 2022 verstrekken we opnieuw een aantal fotografiebeurzen voor projecten op het gebied van de natuur of de relatie tussen mens en natuur. Meer informatie over de volgende aanvraagperiode volgt in het najaar 2021.

Hieronder treft u ter informatie nog het reglement aan van de editie 2021.

Beurzen 2021

Van 15 december 2020 tot en met 31 maart 2021 is het mogelijk als fotograaf bij de stichting een beurs aan te vragen voor de uitvoering van een fotoproject of multimedia project over de natuur of de relatie tussen mens en natuur. Er worden jaarlijks maximaal 3 beurzen verstrekt en het maximum uit te keren bedrag per beurs is 17.000 (zeventienduizend) euro. Het is ook toegestaan om voor lopende projecten een beurs aan te vragen, indien het project aan de gestelde voorwaarden in het reglement voldoet.

Zo doet u mee:

  • Lees eerst het reglement voor het aanvragen van beurzen zorgvuldig door; hierin staat welke projecten en personen in aanmerking komen en welke regels er gelden
  • Download het aanvraagformulier, vul dit volledig in, sla het op en stuur het vervolgens naar de stichting, als pdf of Word document per email naar info@oogopdenatuur.nl of uitgeprint per post naar Stichting Oog op de Natuur, Zwanenveld 23-02, 6538 NW te Nijmegen
  • Stuur daarnaast een portfolio van 20 beelden beelden in jpeg (minimaal 2500 pixels langste zijde) of opgenomen in een pdf met Wetransfer naar info@oogopdenatuur.nl of verwijs naar een makkelijk vindbare website waarop uw portfolio te vinden is
  • Zorg ervoor dat zowel het volledig ingevulde aanvraagformulier als het portfolio tijdig ontvangen is door de stichting, dat wil zeggen uiterlijk op 31 maart 2021. U krijgt binnen een week een ontvangstbevestiging.
  • Indien uw aanvraag door de eerste beoordelingsronde komt, zult u vóór 20 april 2021 worden uitgenodigd om nadere stukken in te dienen ter onderbouwing van uw aanvraag, met name een uitgebreidere en meer gedetailleerde begroting met dekkingsplan en een nadere onderbouwing van uw ervaring en kwaliteiten als fotograaf (en die van de eventuele overige teamleden). U krijgt dan een paar weken de tijd voor het indienen van de nadere stukken.
  • Indien uw aanvraag niet aan de regels voldoet of op voorhand niet als voldoende kansrijk wordt ingeschat door de stichting, ontvangt u voor 20 april 2021 bericht dat uw aanvraag is afgewezen.
  • De aanvragen zullen vervolgens namens de stichting verder worden beoordeeld door een toekenningscommissie, die bestaat uit 5 personen met ervaring en kennis op het gebied van fotografie en fotoprojecten over de natuur, te weten Aart Aarsbergen, Diana Bokje, Theo Bosboom, Bart Siebelink en Jeroen Toirkens.
  • Beurswinnaars ontvangen uiterlijk 30 juni 2021 bericht.

Heeft u vragen over de beurs of de aanvraagprocedure, stuur dan een email naar info@oogopdenatuur.nl

Veel succes, we zijn benieuwd naar uw project!

Het reglement

Het aanvraagformulier