Stichting Oog op de natuur

Welkom op de website van de stichting Oog op de natuur!

Op 15 december 2020 is de eerste aanvraagprocedure gestart voor het toekennen van beurzen aan fotografen die een interessant project willen uitvoeren met de natuur als onderwerp en daarvoor (aanvullende) financiering nodig hebben. De sluitingstermijn voor aanvragen is 31 maart 2021.

Volgens de stichting is fotografie een krachtig instrument om ons bewust te maken van de schoonheid, de waarde en de kwetsbaarheid van de natuur én de manier waarop mensen omgaan met die natuur. Het realiseren van foto- of multimediaprojecten met impact en kwaliteit vergt echter flinke investeringen in tijd en geld. Deze investeringen zijn door veel fotografen tegenwoordig niet op te brengen, mede omdat de budgetten van tijdschrift- en krantenredacties en andere instellingen die belang hebben bij goede fotoreportages, fors zijn geslonken. Met de toekenning van beurzen wil de stichting bewerkstelligen dat belangrijke en bijzondere fotoprojecten over de natuur daadwerkelijk kunnen worden uitgevoerd en niet door een gebrek aan financiële middelen geen doorgang kunnen vinden of moeten worden gestaakt.

Projecten kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op actuele en urgente problemen zoals klimaatverandering, ontbossing, verlies van biodiversiteit en de stikstofproblematiek. Het mag ook een portret over het leven van een dier of plant of over een natuurgebied zijn, of iets totaal anders, als het maar binnen het thema ‘natuur’ of ‘mens en natuur’ past. De fotoprojecten kunnen journalistiek, documentair of kunstzinnig van aard zijn, u mag met meerdere personen samen een aanvraag indienen en ook multimediaprojecten zijn van harte welkom.

Kijk voor meer informatie en voor het reglement en aanvraagformulier op de pagina Beurs aanvragen.